Gece sık tuvalete gitmek prostat nedeni olabilir

2 ay önce SAĞLIK
Bu yazıyı 5 dakikada okuyabilirsiniz
12 views

Nişasta bazlı beslenme, hareketsiz ömür prostatın büyüme riskini artırırken, mütehassıslar idrar şikayetlerinin prostat dertleri hakkında malumat verebileceğini bildirmektedir. İdrar şikayetlerinin ehemmiyetine vurgu yapmaktadır. Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü Hastanesi Üroloji Mütehassısı Doç. Dr. İzak Dalva, tuvalete gitme sıklığı, idrarı yaparken yaşanan problemler, kişinin kendi kendini muayenesi açısından değerli belirtiler olduğunu söyleyerek, prostat ile ilgili şu malumatları verdi: Prostat, idrar kesesinin altında yerleşmiş içinden idrar kanalının geçtiği bir organdır. İnsan vücudunda 40 yaşından sonra büyüme gösteren tek organdır. Prostat erkek üreme sisteminin de bir modülü olan bir salgı bezidir. Asıl vazifesi spermlerin ömürlerini devam ettirebilmek için kimi hususlar salgılamaktır. Meninin üçte birini oluşturacak likit salgılar.

– Prostat her yaş gurubunda ortaya çıkarabildiği marazlar nedeni ile erkeklerin hayat kalitesini etkileyen değerli bir organdır. Genç hastalarda prostat iltihabı (prostatit), orta ve ileri yaşlarda uygun huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri ile önümüze çıkar. İdrar yapmakla ilgili şikayetlerinin yanı sıra cinsî şikayetlere neden olması hayat kalitesini etkileyen değerli illetler kümesini oluşturur.

Ekmek ve nişasta prostatı büyütür

Gençlerde ortaya çıkan prostat iltihabı; bu yaş kümesinde aşağı üriner sistem bulgularına neden olduğu üzere cinsî şikayetlerine de neden olur. Bu devirde idrar sıklığı, gece idrar kalkma, idrarı tutmadaki zorluk, çetin idrar yapma, damlama ve cinsî şikayetler prostat sıhhatinin bir göstergesi olabilir.

– Genç yaşta 25 gr kadar olan prostat, kırklı yaşlardan sonra büyümeye başlar. Şişmanlık, şeker marazı, artmış total güç alımı, ekmek, nişasta ile beslenme prostatın âlâ huylu büyüme riskini artırabilir.

– Güzel huylu prostat büyümesi 50 yaş üzeri erkeklerin %20’sinde, 70’li yaşlarda erkeklerin yarısında ve daha ileri yaş kümesindeki hastalarda ise yaklaşık %90’ında idrar yapmada sorunlara neden olur.

Gece sık tuvalete gidenler dikkat

– Benign prostat hiperplazisi ya da BPH denilen prostat büyümesi, idrar yolunun sıkıştırarak kesik idrar yapma, güçlükle idrar yapma idrara sıkışma, gece sık idrara çıkma, damlama üzere şikayetlere neden olur.

– Prostat büyümesi hastaların cinsî yaşantısını olumsuz istikamette tesirler. Prostat büyümesi olan hastalarda hem ereksiyon hem de ejakulasyon bozukluğu olabilmektedir. Prostat büyümesine bağlı idrar şikayetleri olan hastaların yarısında ereksiyon ve ejakulasyon bozukluğu beklenir. Prostat büyümesi olan erkeklerde olmayanlara nazaran 3 kat çokça ereksiyon sorunu olmaktadır.

– Prostat büyümesi; çoklukla yavaş gelişir ve uzun mühlet değerli sorun yaratmayabilir. İdrar akımının yavaşlaması ile kendini gösterir. Hasta, idrarını başlatmakta gecikme, ayakta ya da oturarak idrar yaparken ileriye yanlışsız idrar yapamama, idrarın kesik gelmesi, idrarın damlalar biçiminde akması, idrarı tam boşaltamama hissi, idrara sıkışma, idrar kaçırma şikayetlerinin kimileri ile karşılaşabilir.

– İdrarın derhal gelmemesi ve bir müddet beklenilmesi, idrar yavaşladığı için idrar yapma müddetinin uzaması, sık idrara çıkma idrarda kanama, gece sık idrara çıkma, idrara sıkışma gece uykusuzluğa neden olan ömür kalitesini bozan bulgulardır.
Yaşınız ne olursa olsun; güçlükle idrar yapma, kesik idrar yapma, gece sık idrara çıkma, idrara sıkışma, idrarda yanma, idrar kaçırma şikayetiniz varsa; idrarda kanama, idrarda koku, bulanıklık mevcutsa prostat sıhhatiniz bakımından üroloji eksperine baş vurmanız önerilir.

Prostat denetimleri kanser riskini azaltır

Prostat büyümesinin bir kısmı istenilmeyen huylu büyüme biçiminde kendini gösterebilir, bu da prostat kanseri olarak tanımlanır. BPH ve prostat kanseri bir arada bulunabilir. İdrarda yanma, idrarda kanama, menide kanama prostat kanserinin ön belirtisi olabilir. Prostat kanseri erkeklerde en sık rastlanan kanser cinslerinden birisidir.

– Memleketimizde prostat kanseri; akciğer kanserinden sonra en sık rastlanan ölümcül 2. kanser tipidir. Ömür uzunluğu prostat kanseri gelişme riski %30, klinik değerli prostat kanseri gelişme riski %10; prostat kanserinden vefat riski %3 kadardır.

– PSA testinin yaygın kullanılması ile birlikte erken evre prostat kanserine daha sık rastlanmaktadır. Prostat kanseri tanısına ulaşabilmek için 50 yaşından sonra yılda bir kere ürolojik muayene, PSA testi yapılması önerilmektedir. Yerkürede prostat kanseri yedi erkekten birinde meydana gelirken devletimizde daha seyrek görülmektedir. Milletlerarası kuruluşlar 54-69 yaş arası PSA bakılmasını önermektedir. Ailede ölümcül prostat kanseri mevcut ise 45 yaşından itibaren PSA bakılmalıdır.

Konu etiketleri: , , , ,