PLT yüksekliğinin neden kaynaklandığı ve belirtilerinin neler olduğu bu istikamette sorun yaşayan kimseler tarafından epeyce merak edilen bahis başlıkları olarak ön plana çıkarken, özgün ismi “Trambosit Platelet” olan trombosit yüksekliğinin ihmal edilmemesi gereken bir detay olduğu da unutulmamalıdır. Olağan kaideler altında dalakta depolanan trombositler daha sonra yeniden dalak ve karaciğer tarafından yok edilmektedir.

PLT Nedir, Ne İşe Yarar?

Küçük birer kan hücresi parçacıkları olan ve kan pıhtılaşmasına yardım eden trambositler “Platelet” ya da PLT olarak isimlendirilirken, bir diğer deyişle kan kaybının engellenmesi için savunma mekanizması işlevi gördüklerinden de bahsedilebilir. PLT testi yüksek çıkması kanda alışılagelmiş sayısının üstünde trombosit bulunması mealine gelirken, olağan PLT bedelleri için kan mikrolitresi başına 400.000 haddinden (150.000-400.000 arası) bahsedilmesi mümkündür. Kanda 400 binden çokça trombosit bulunması trombositoz illetine yol açmakla bir arada, trombosit ölçüsü belirlenebilmesi için tam kan sayımı gereklidir.

Trombosit Kıymetlerinin Yüksek Olma Nedenleri

Tıbbi olarak iki kısma ayrılabilen trombosit yüksekliği nedenleri;

  • Birincil trombositemi
  • Sekonder trombositoz olarak isimlendirilmektedir.

Birincil trombositemi yüksek trombosit nedeninin tam olarak belirlenemediği durumlardır. Bağımsız bir durum olarak da isimlendirilen birincil trombositemi yanında sekonder trombositoz durumu için enfeksiyon, morarma, bayılma, göğüs ağrısı ve kalp bunalımı, süreksiz görme bozuklukları, kansızlık, vitamin ve demir eksikliği, cilt yanıkları, kan kaybı, akut kanama ve kanser üzere belirtiler görülebilirken bu belirtilerin her biri de birebir vakitte başlı başına PLT yüksekliği nedeni de olabilmektedir.

PLT Yüksekliği Tedavisi Nasıl Yapılır?

PLT yani trombosit yüksekliği için karar ve tedavi mercii dahiliye hekimleridir. Dahiliye hekimleri evvel PLT yüksekliği nedenin tespit ederek bu nedeni ortadan kaldırma yoluyla PLT yüksekliği tedavisine kadar vereceklerdir.

  • Busulfan ve Hidroksi Karbamid üzere trombosit seviyesini azaltıcı ilaçlar
  • Varfarin ve aspirin üzere kan viskozitesini düşüren kan inceltici ilaçlar
  • Plateletferez prosedürü de,

PLT tedavisinde izlenen bir öbür formüldür.